Intern Trainee Au Pair Teacher in USA J-1 Visas

BridgeUSA by U.S. Department of State annually attracts around 300,000 individuals to the United States from 200 countries to study or teach in U.S. high schools, universities; build professional networks; enhance English language and intercultural skills. The program has served as a valuable and important diplomatic tool of U.S. foreign policy. Its mission – to increase mutual understanding between Americans and people of other countries. BridgeUSA includes the following exchange programs: Intern, Trainee, Au Pair, Teacher, etc.

Chương trình BridgeUSA của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hàng năm thu hút khoảng 300.000 cá nhân từ 200 quốc gia đến Hoa Kỳ học tập, giảng dạy, tạo lập quan hệ, nâng cao tiếng Anh, giao lưu văn hóa. Chương trình là công cụ ngoại giao của Chính phủ Hoa Kỳ, thúc đẩy sự hiểu biết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia khác. BridgeUSA gồm các chương trình con là Thực tập, Đào tạo, Trông giữ trẻ, Dạy học, v.v...

Contact Us
Chot Chot Co Ltd362/28 Nguyen Dinh Chieu, District 3Ho Chi Minh, VietnamTel: (+84 28) 665 66733www.chotusa.comsupport@chotchot.com
Direct Free Counseling
Ms Doan Thi Thuy Anh DirectorCell +84908145206anh@chotchot.com

Updated Content Available At

LinkedInInstagramTikTokFacebookYouTube
Thực tập có lương tại Mỹ, Trông giữ trẻ tại Mỹ, Dạy học tại Mỹ